• Usluge i obuka

 • Streljački klub Target vrši obuku i nudi sledeće usluge:

 • Obuka u rukovanju vatrenim oružjem

 • Kondiciono i rekreativno gađanje

 • Takmičenja i manifestacije

 • OBUKA

 • Rešenje o odobrenju za sporvodjenje obuke:
  210-688/03 od 20.10.2003
  Rešenjem br: 210-688/03 izdatom od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijska uprava Beograd od 20.10.2003
  streljačkom klubu Target se odobrava sprovodjenje obuke, u rukovanju vatrenim oružjem i to:
  1. PIŠTOLJ - REVOLVER
  2. LOVAČKA PUŠKA SA OLUČENIM CEVIMA (lovački karabin)
  3. LOVAČKA PUŠKA SA NEOLUČENIM CEVIMA 
  4. MALOKALIBARSKA PUŠKA

  Pravni Aspekti i propratna dokumentacija:

 • GADJANJE

 • Strelište je otvoreno i za rekreativno (kondiciono) gađanje za sve punoletne građane koji mogu mogu doći sa ličnim oružjem ili koristiti klupsko oružje po sopstvenom izboru.

  Usluga korišćenja strelišta sa klupskim oružjem se naplaćuje isključivo kroz cenu utrošene municije. Cena municije zavisi od kalibra, koji odabira sam korisnik, a u nju je uključeno korišćenje oružja, angažman instruktora, mete i zaštitna i ostala oprema.

 • TAKMIČENJA

 • Povremeno organizujemo amaterska takmičenja, među kojima su i ona humanitarnog karaktera, koja realizujemo u saradnji sa KBC Zemun , NURDOR ,  i drugim humanitarnim organizacijama.

 • KATALOG ORUŽJA

 • Pogledajte izbor oružja iz našeg kataloga: